Trycksak

Vi stärker din prestation!


Nytt år – nya möjligheter. Arkipelagen Företagscenter har fått en ny logotyp och k-arts uppdrag blev att placera den på diverse kontorsmaterial.