Trycksak

Trycksak

God tillgänglighet


Broschyren Strategi för god tillgänglighet (beslutad i Hälso- och sjukvårdsnämnden på politiskt initiativ) togs fram för att öka strategins genomslag i organisationen.

Läs hela inlägget