Trycksak

Utbildning i mentorskap


Samordningsförbunden i Göteborg Väster (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Västra Götalandsregionen) bad k-art sammanställa, strukturera och formge en folder med information om deras mentorskapsutbildning för företagare.