Identitet, Illustration

Kompass för att motverka genusfällor


Genuskompassen ska vara ett stöd för att undvika att hamna i genusfällor i mötet med kvinnor och män som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Syftet är att bryta de invanda mönster och förväntningar som ställs på individer beroende på kön. Kund: Samordningsförbunden i Göteborg Väster: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.