Trycksak

Vision, mission, löfte och värdeord


Varumärkesmanualen är 1177 Vårdguidens gemensamma verktyg för att styra mot deras vision och ge en enhetlig bild av 1177 Vårdguiden. Oavsett vem som är avsändare: landsting, region eller via nationell kommunikation.

 


SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.