Identitet

Tre till en


Under hösten var k-art med och tog fram en ny identitet för Primär. Primär är en koncern bestående av tidigare Estate Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Fervent Cleaning Company som nu verkar under det gemensamma varumärket Primär.

Primär har ett komplett tjänsteerbjudande inom Facility Management. Genom att plocka och förädla element från de tre tidigare logotyperna har nu Primär fått en gemensam logotyp och ett varumärke som representerar hela koncernen.