Trycksak

Trafiksäkerhet


tr
Via Indikator har k-art gjort Trafikverkets rapport Trafiksäkerhet 2015. Formen var satt sedan tidigare. Trycksaken bygger på resultatet efter att 6 354 individer i åldrarna 15-84 deltagit i en enkätundersökning utförd av Indikator. Både en nationell och en regional rapport sattes.