Trycksak

Partnerstrycksak


Leverans från tryckeri – denna gång en 32-sidig broschyr för GöteborgsVarvet innehållande en summering av Varvetveckan för partners. 28 sidor inlaga 170 g, 4 sidor omslag 200 g och limbunden rygg.

u