Trycksak

Närakut upphör


Informationsaffisch gällande att Närakuten Nacka Forum stänger 1 mars.narakutennacka


SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.