Aktuellt

Leverantör till Stockholms läns landsting


stockholmslanslandsting_cmyk_1-copy

Nu är det klappat och klart. SMAK Design AB med k-art som underleverantör är ett av tre företag som är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.

SLL ansvarar för och bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning inom landstingets område. Två år gäller avtalet och tjänsten innebär att producera original för både print och digitala kanaler samt formge mallar utifrån fasta grafiska riktlinjer och designmanualer.

Klapp på axeln. Anbudsansträngningen gav utdelning.