Identitet

Ledarskapsutveckling


Ripples High Performance AB samskapar högpresterande organisationer genom ledar- och organisationsutveckling.

k-art har tagit fram en logotyp till företaget.