Reklam, Trycksak

Konkret barnkonvention


Barnrättskonsulterna deltar i dagarna på Mänskliga Rättighetsdagarna på Elmia-mässan i Jönköping. Bland annat kommer de göra reklam för sin kommande bok.