Illustration, Trycksak

Introduktion i miljöarbete


Åttasidig broschyr för medarbetare och entreprenörer på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Introduktion i miljöarbete på Karolinska innehåller texter och illustrationer gällande miljöpåverkan och hur Karolinska kan bidra till bättre miljö och hälsa. Form och illustrationer gjorda av k-art.

karo0 karo1   karo2

karo3

karo4


SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.