Trycksak

Informationsaffisch


Två varianter av affisch.
Samma budskap – olika utseende.

BMM_18maj


SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.