Trycksak

Handfast och inspirerande vägledning


Hur behöver en verksamhet rusta sig för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter och främja ett barnrättsbaserat synsätt? Hur vet man när en prövning av barnets bästa ska göras? Vilka frågor bör man ställa sig för att stärka barnrättsperspektivet i styrdokumenten? Med hjälp av 12 implementeringsnycklar ger boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. k-art fick äran att formge den 88-sidiga boken.