Event/Kampanj

Gratis vaccination


k-art har även i år fått vara med och formge Stockholms läns landstings influensakampanj som rullar igång i dag, 3 november 2015-29 februari 2016. (Formansvarig: SMAK Design)

Syftet med kampanjen är att informera ålderspensionärer, medicinska riskgrupper och gravida om att de erbjuds gratis vaccination inför den kommande influensasäsongen. På ett tryggt och angeläget sätt ska dessa målgrupper informeras om vikten av att vaccinera sig. Målet med kampanjen är att bidra till att fler väljer att vaccinera sig i år än i fjol. Kampanjen ska också bidra till att upprätthålla förtroendet och fortsätta bryta den nedåtgående vaccinationstrenden.

Influensakampanjen 2015/2016 innehåller följande delar:
• Vykort till drygt 350 000 personer födda 1950 eller tidigare. Skickas hem i brevlådan.
• Affisch i A2 och A3 riktad till samtliga riskgrupper. Skickas till vaccinatörer och andra vårdgivare, specialistmottagningar, apotek och medborgarkontor.
• A3-affisch riktad till målgruppen gravida. Skickas till mödravårdscentraler.
• A5-folder riktad till samtliga riskgrupper. Skickas till vårdgivare och specialistmottagningar.
• Annonskampanj i kollektivtrafiken
• Annonskampanj i dagspress
• Digital annonsering

En del av enheterna presenteras nedan:

15   324