Webbformgivning

Data på nätet


Nu är Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorers nya webbplats lanserad. k-art står för form och upplägg. I uppdraget ingick även form-mallar till presentationsmaterial samt en modernisering av Indikators logotyp.

indikator

indikator.org