Trycksak

Bredd, spets och glädje


Verksamhetsplanen för Göteborgs Friidrottsförbund är nu färdig – en 20-sidig broschyr i A5-format.