Identitet, Illustration

Barnrätt i en barometer


baroBarnrättskonsulterna vände sig till k-art med en förfrågan om att ta en fram en logotyp till Barnrättsbarometern. Barnrättsbarometern är ett verktyg som mäter hur långt man har kommit med barnrättsarbetet i en viss verksamhet. Ett enkelt självtest som syftar till att ge en indikation på hur väl rustad en verksamhet är för att göra barnrättsarbetet konkret. Resultat av logotyp, se ovan.

Förutom logotyp till Barnrättsbarometern ville Barnrättskonsulterna även ha en illustration som illustrerar och visar det resultat man får. Resultat av illustration, se nedan.

feq