Stockholms läns landsting / 1177 Vårdguiden


Print

Ansvara för länets offentligt finansierade hälso- och sjukvård

Uppdrag: Marknadsförings- och informationsmaterial för aktiviteter och händelser inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Kampanjmaterial, affischer, banners, foldrar, broschyrer, PowerPoint-presentationer. SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.