Stockholms läns landsting: Influensakampanj


Event, Print

Kampanj: gratis influensavaccin för dig som tillhör en riskgrupp

Uppdrag: Marknadsföringskampanj med syfte att informera ålderspensionärer, medicinska riskgrupper och gravida om gratis vaccination inför kommande influensasäsong. Målet med kampanjen är att öka intresset för vaccination och därmed bidra till att fler väljer att vaccinera sig. Kampanjen ska också bidra till att upprätthålla förtroendet och fortsätta bryta den nedåtgående vaccinationstrenden. SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.