Stockholms läns landsting / 1177 Vårdguiden


Event, Print

Ansvara för länets offentligt finansierade hälso- och sjukvård

Uppdrag: Marknadsförings- och informationsmaterial för aktiviteter och händelser inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Kampanjmaterial, affischer, banners, foldrar, broschyrer, PowerPoint-presentationer. SMAK Design i samarbete med k-art är upphandlade för Stockholms läns landsting, ramavtal grafisk originalproduktion.

Influensakampanj: 2015-2016

3 41  5
2
Influensakampanj: 2014-2015
affischinfl

Influensakampanj: 2013-2014
sll1
sll3
sll2
sll5
sll4 sll20131
sll20132
sll20136
sll20137